Informatie over onze dagopvang en BSO

Flexibele opvang

Wanneer u een flexibele afname wenst, zijn hiervoor mogelijkheden bij De Dabbertjes. Leest u hiervoor onze voorwaarden hieronder. U kunt voor vragen altijd contact met ons opnemen door te bellen naar 024-6777793 en te vragen naar Lorainne van Egmond. U kunt ook mailen naar info@dedabbertjes.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en financiering van de kinderopvang. uitgangspunt is dat De Dabbertjes een contract aangaat met u als ouder. U sluit zelf een schriftelijke overeenkomst met De Dabbertjes en ontvangt de maandelijkse factuur met de werkelijke kosten. Deze worden middels een automatische incasso geïnd. De Wet Kinderopvang stelt een jaarlijkse controle door de GGD verplicht. Het rapport van de GGD wordt aan de ouders aangeboden. 

Kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen en te kunnen ontvangen van de Belastingdienst, heeft u de landelijke registratienummers van onze locaties nodig. Deze LRKP nummers staan op de facturen, de urenopgave en op de jaaropgave die u van ons ontvangt.

Ouders die in gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.
Kijk op www.toeslagen.nl

dagopvang Beuningen

Plaatsing

‚ÄčAls het kind geplaatst kan worden, neemt de adjunct directeur contact met u op. Dit gebeurt ongeveer een maand voor de vermoedelijke plaatsingsdatum. U ontvangt een offerte. Na bevestiging van de offerte ontvangt u de plaatsingsovereenkomst, een kopie van de algemene voorwaarden en ons huisreglement. Na de definitieve plaatsing neemt de adjunct directeur wederom contact met u op om een intakegesprek te plannen. De pedagogisch medewerksters van de groep verzorgen het tweede gedeelt evan de intake. We bespreken dan met elkaar de dagelijkse gang van zaken op het dagverblijf, hoe er in de groep wordt gewerkt, informatie over het kind, zoals zijn/haar voeding- slaap- en andere gewoonten. Wanneer de overeenkomst schriftelijk is bevestigd, geldt een opzegtermijn van één maand.

Groepssamenstelling

Kinderopvang De Dabbertjes heeft babygroepen en peutergroepen die begeleid worden door vaste pedagogische medewerksters. In de babygroep zitten max. 9 kindjes met twee pedagogisch medewerksters vanaf 10 weken tot gemiddeld anderhalf jaar of 4 of 5 kindjes met één pedagogisch medewerkster, afhankelijk van hun leeftijd (horizontale groep). In de  peutergroepen zitten max. 11 kinderen met twee pedagogisch medewerksters vanaf anderhalf tot 3 jaar of 6 of 7 kinderen met een pedagogisch medewerkster (verticale groep). Op de locatie van De Dabbertjes hebben we nog de mogelijkheid van een drie plus groep voor kinderen van 3 tot 4 jaar.  Deze groep is ter voorbereiding op de basisschool. Hier zitten 16 kinderen met twee pedagogisch medewerksters.
 

Integratie kind dat speciale aandacht nodig heeft

Kinderopvang De Dabbertjes staat open om kinderen die speciale aandacht nodig hebben op de groepen te plaatsen. Om de eventuele plaatsing van een kind dat speciale aandacht nodig heeft binnen De Dabbertjes te regelen, kunnen  ouders zelf contact opnemen met De Dabbertjes met de vraag of hun kind voor een plaats in aanmerking zou kunnen komen. 

Ouderraad

Zowel bij De Dabbertjes, als bij De Wijze Dabbers is een ouderraad. Op het informatiebord bij de ingang van de locaties ziet u de zittende leden op de foto.
Via onderstaande links ziet u de laatste notulen van de ouderraad bijeenkomst. U kunt de ouderraad bereiken via de volgende mailadressen: ouderraaddedabbertjes@dedabbertjes.nl en ouderraad@bsowijzedabbers.nl.

Erkend leerbedrijf

Bij samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, voorheen Calibris, staat Kinderopvang De Dabbertjes geregistreerd als erkend leerbedrijf. Dit betekent dat wij garant staan voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van stagiaires.