Informatie over onze dagopvang en BSO

Flexibele opvang

Wanneer u een flexibele afname wenst, zijn hiervoor mogelijkheden bij De Dabbertjes en De Wijze Dabbers.

U kunt voor vragen altijd contact met ons opnemen door te bellen naar 024-6777793 en te vragen naar Lorainne van Egmond. U kunt ook mailen naar l.van.egmond@kion.nl. Wij nemen dan contact met u op.

GGD inspecties

De Wet Kinderopvang stelt een jaarlijkse controle door de GGD verplicht. De GGD komt dan ook op al onze locaties inspecteren. De rapporten van de GGD staan ter inzage op de locatie pagina's van KION via www.kion.nl en worden op deze manier aan de ouders aangeboden. De ouderraad wordt daarbij zeker ook na elke inspectie uitgebreid geïnformeerd door clustermanager Lorainne van Egmond.

Kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen en te kunnen ontvangen van de Belastingdienst, heeft u de landelijke registratienummers van onze locaties nodig. Deze LRKP nummers staan op de locatiepagina's van de website www.kion.nl.

Groepssamenstelling

Kinderopvang De Dabbertjes heeft babygroepen en peutergroepen die begeleid worden door vaste pedagogische medewerksters. In de babygroep zitten max. 9 kindjes met twee pedagogisch medewerksters vanaf 10 weken tot gemiddeld anderhalf jaar of 4 of 5 kindjes met één pedagogisch medewerkster, afhankelijk van hun leeftijd (horizontale groep). In de  peutergroepen zitten max. 11 kinderen met twee pedagogisch medewerksters vanaf anderhalf tot 3 jaar of 6 of 7 kinderen met een pedagogisch medewerkster (verticale groep). Op de locatie van De Dabbertjes hebben we nog de mogelijkheid van een drie plus groep voor kinderen van 3 tot 4 jaar.  Deze groep is ter voorbereiding op de basisschool. Hier zitten 16 kinderen met twee pedagogisch medewerksters.
 

Integratie kind dat speciale aandacht nodig heeft

Kinderopvang De Dabbertjes staat open om kinderen die speciale aandacht nodig hebben op de groepen te plaatsen. Om de eventuele plaatsing van een kind dat speciale aandacht nodig heeft binnen De Dabbertjes te regelen, kunnen  ouders zelf contact opnemen met De Dabbertjes met de vraag of hun kind voor een plaats in aanmerking zou kunnen komen. 

Ouderraad

Zowel bij De Dabbertjes, als bij De Wijze Dabbers is een ouderraad. Op het informatiebord bij de ingang van de locaties ziet u de zittende leden op de foto.
Via onderstaande links ziet u de laatste notulen van de ouderraad bijeenkomst. U kunt de ouderraad bereiken via de volgende mailadressen: ouderraaddedabbertjes@dedabbertjes.nl en ouderraad@bsowijzedabbers.nl.