Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Wilt u inzicht in hoe de dag van uw kind verloopt?

Wij vinden het van belang ouders inzicht te geven in hoe de dag voor hun kind is verlopen, zodat zij meer zien dan alleen het breng- en ophaalmoment. Ouders hebben bij ons daarom de beschikking over een digitaal ouderportaal waarop zij dagverslagen en foto's kunnen zien en daarmee een beeld krijgen wat hun kind overdag bij ons beleeft. 

Wij werken met de communicatiemethode van Thomas Gordon en geven creatieve processen vorm volgens het gedachtengoed van Reggio Emilia. 

Bij locatie De Dabbertjes aan de Deciushof in Beuningen bieden wij kwalitatief hoogstaande kinderopvang. Op deze locatie kan uw kind van 0 tot 4 naar de (halve) dagopvang en hier verzorgen wij ook buitenschoolse opvang. Ook hebben wij de mogelijkheid tot afname van een 40 weken contract (zonder de schoolvakanties) en van flexibele opvang. Dit betekent dat u uw kind op wisselende dagen kunt halen en brengen. In ruil voor de flexibiliteit betaalt u een iets hoger uurtarief dan de reguliere opvang. U kunt flexibele opvang afnemen tussen 7.00 en 18.30 uur. De reguliere openingstijd van De Dabbertjes is van 7.30 tot 18.00 uur. Wij bieden bij De Dabbertjes horizontale groepen om de kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingsgerichte activiteiten en materialen te kunnen bieden. De kinderen verblijven bij ons in een huiselijke sfeer en gaan in principe elke dag naar buiten. En rust, reinheid en regelmaat is ook in deze tijd nog goed voor de jongste dabbers.

dagopvang Beuningen

Informatieboekje Kinderopvang

Hieronder kunt u ons informatieboekje downloaden. Hierin vindt u allerlei praktische informatie rondom onze opvang met betrekking tot aanmelding en plaatsing.

Tarieven

De kosten voor kinderopvang bij De Dabbertjes bedragen € 7,48 per uur. Dit zijn bruto tarieven,  u hebt netto kosten. De tarieven van kinderopvang zijn bruto tarieven. D.w.z. dat u als ouder via de belastingdienst maandelijks een deel van de kosten terug krijgt. De daadwerkelijke netto kosten kunnen aanmerkelijk lager zijn, afhankelijk van uw netto-inkomen. Zie de bijlage voor de aanvullende uitleg in de tabellen.

Sluitingsdagen en vakanties

Op algemeen erkende feestdagen is het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang gesloten. Dit betreft Tweede paasdag, Koningsdag, 5 mei (één keer per 5 jaar te beginnen in 2020), Hemelvaart, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. De dag voor Kerst, de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de vrijdag na Hemelvaart zijn wij gesloten. De Wijze Dabbers is de week tussen Kerst en Nieuwjaar wel open, maar gesloten op 24 december, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag.

In de zomervakantie bieden wij drie weken zomeropvang (rondom de bouwvakvakantie). Onze zomeropvang valt altijd in de 3e, 4e en 5e week van de regionale basisschoolvakantie. Als u ervoor kiest om deze weken zelf met vakantie te gaan, betaalt u deze weken niet door. Wij zijn dus wel gewoon open en ouders maken de keuze tussen een 51 of 48 weken contract op basis van opvang in deze drie weken.

Dabbergebabbel

Dirk zegt tegen Ryan: “Ik kom bij jou thuis logeren.”

Ryan: ‘Dan kun jij op mijn papa en mama passen!’


Wanneer Natascha iets in de prullenbak gooit, roept Oscar naar haar:

“Hé, die moet je wel bewaren hoor, voor gisteren!”


Jan vraagt aan Kim: “Wie hebben het altijd koud?”

Kim: ‘IJsberen?’

Rens: “Neeee, kouboys!”


Mette: “Ik heb honger als een paard."

Rosa: “Als ik honger heb, eet ik ook altijd een paard!”

Activiteitenplanning 2018 voor onze kinderen

  • Kookmiddagen BSO
  • Opa en oma week 22, 24 en 25 mei
  • Modderdag
  • Dolle Dabber Dag
  • Zomeropvang 23 juli t/m 10 augustus 2018
  • Sinterklaasviering peuters en BSO

Activiteitenplanning 2018 voor onze ouders

  • Oudercursus kinder-EHBO
  • Zomeropvang 23 juli t/m 10 augustus 2018
  • 10-minutengesprekken
  • Sinterklaasviering babygroepen