Buitenschoolse opvang te Beuningen

In een voor uw kind bekende omgeving

Wanneer u op zoek bent naar naschoolse opvang voor uw kind in een huiselijke omgeving kunt u terecht bij BSO De Wijze Dabbers. Wij staan voor kleinschaligheid, een open communicatie met de kinderen en hun ouders en we geven onze opvang vorm door aan te sluiten bij de ideeën van de kinderen. We spelen in op hun belevingswereld. Wij verzorgen onze buitenschoolse opvang op onze hoofdlocatie: Deciushof 2 te Beuningen. 

BSO De Wijze Dabbers houdt net als De Dabbertjes iedere eerste dinsdag van de maand van 9.30-11.30 uur en van 17.45-19.00 uur Open Huis aan de Deciushof 2 in Beuningen. U kunt dan vrijblijvend een kijkje komen nemen om onze sfeer te proeven. Wij staan u graag te woord! BSO De Wijze Dabbers haalt kinderen op bij de volgende scholen:  De Dromedaris, De Hoeven, De Peppel en De Triangel. Kinderen van SBO Klavervier kunnen bij ons terecht als zij al klant bij ons waren toen de kinderen nog op een van bovenstaande basisscholen zaten en later naar deze basisschool zijn overgestapt. Dit omdat wij de kinderen dan al kennen en ouders onze diensten willen blijven bieden. Naast onze dagelijkse activiteiten op locatie, bieden wij ook externe activiteiten aan. Op maandag brengen wij de kinderen naar hun zwemles en op maandag en donderdag is er de mogelijkheid om mee te doen aan muziekles.

BSO Dabbedaris

Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen wij ook voorschoolse en naschoolse opvang verzorgen in basisschool de Dromedaris.

“Het is onze droom om op één locatie een compleet kindcentrum te ontwikkelen waar school en opvang samengaan. Op die plek bieden wij kinderen optimale ontwikkelingskansen, uitgaand van spelend, ontdekkend en ontwikkelingsgericht leren. Het aanbod wordt breed en gevarieerd, zodat we aansluiten op de talenten van kinderen. Het is een plek waar kinderen graag naartoe gaan en waar ouders hun kind vol vertrouwen achterlaten. Ouders voelen zich nauw betrokken bij het kindcentrum. De collega’s van onderwijs en kinderopvang werken nauw samen vanuit een doorgaande lijn in visie en aanpak.” 

BSO de Peppel

Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen wij ook voorschoolse en naschoolse opvang verzorgen in basisschool de Peppel.

"De Peppel is een basisschool werkend volgens de uitgangspunten van het Jenaplan onderwijs. Het pedagogisch klimaat is erg belangrijk binnen de school, er is rust en veel ruimte om te leren. De kinderen worden uitgedaagd en gevolgd in hun ontwikkeling. Er is grote betrokkenheid op elkaar en ouders worden van harte uitgenodigd om mee te doen en te denken over schoolactiviteiten. Ook bij De Dabbertjes wordt veel waarde gehecht aan een prettig pedagogisch klimaat. Het team van De Dabbertjes is, net als het onderbouw team van de Peppel, geschoold in de methode van Reggio Emilia, waarbij beleving van natuur en cultuur een belangrijk aspect is. Onze manier van werken sluit hiermee al op een natuurlijke manier op elkaar aan. De bso zal aansluiting zoeken bij de Jenaplan cultuur en het gedachtengoed van de school. Het uitgangspunt voor ons is: wat is het beste voor kinderen."

BSO de Ruyter

Ne de meivakantie van 2018 zullen wij ook voorschoolse en naschoolse opvang verzorgen in basisschool de Ruyter in Weurt.

Openingstijden De Wijze Dabbers

Openingstijden BSO De Wijze Dabbers
 
Tijdens schoolweken:    

14.00-18.15 uur (maandag, dinsdag en donderdag)
11.30-18.15 uur (woensdag en vrijdag)

Tijdens vakanties:        

08.15-18.15 uur
 

Carnavalsvakantie 12-02-2018 t/m 16-02-2018
Meivakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018
Zomervakantie 09-07-2018 t/m 17-08-2018
Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019

Gesloten in de weekenden en op officiële feestdagen met daarop aansluitende dagen:

Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (om de vijf jaar), Hemelvaartsdag, vrijdag na Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, de dag voor Kerst, Eerste en Tweede Kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag.

Op de vrijdag voor Pasen, op Goede Vrijdag zijn wij open.

Informatieboekje De Wijze Dabbers

Tarieven